Torzní pružina.

Zkrutná pružina je pružina, která funguje kroucením nebo kroucením.Při zkroucení vzniká mechanická energie.Když je zkroucený, vyvíjí sílu (točivý moment) v opačném směru, úměrnou velikosti (úhlu), ve kterém je zkroucený.Torzní tyč je rovná tyč z kovu, která je vystavena kroucení (smykové napětí) kolem své osy kroutícím momentem aplikovaným na jejích koncích.

Další specialitou DVT Spring Manufacturing jsou těžké torzní pružiny (jednoduché nebo dvojité) a používají se v různých technických nástrojích a také v mnoha typech strojů a zařízení.

Zkrutné pružiny hrají v průmyslové výrobě především vyrovnávací roli.Například v systému odpružení automobilu, který spolupracuje s tlumiči automobilu, úhel zkroucení pružiny deformuje materiál a vrací jej do původního stavu.Tím se zabrání přílišnému chvění vozu, což hraje dobrou roli při ochraně bezpečnostního systému vozu.Pružina však praskne a selže během celého ochranného procesu, kterému se říká únavová zlomenina, takže technici nebo spotřebitelé by měli věnovat pozornost únavovému lomu.Jako technik bychom se měli ze všech sil vyvarovat ostrých rohů, zářezů a náhlých změn průřezu v konstrukčním návrhu dílů, a tím snížit únavové trhliny způsobené koncentrací napětí.Výrobci pružin by proto měli zlepšit kvalitu obrábění povrchu torzních pružin, aby se snížil zdroj únavy.Kromě toho lze úpravu zpevnění povrchu použít i pro různé torzní pružiny.

Torzní pružina 02

Typ mechanické torzní pružiny, který byste obvykle používali, je známý jako spirálová torzní pružina.Jedná se o kovový drát zkroucený do spirály nebo tvaru cívky, který využívá boční síly ke zkroucení drátu kolem jeho osy, na rozdíl od použití smykového napětí, jako je torzní tyč.

DVT Spring má více než sedmnáct let zkušeností s výrobou nejkvalitnějších torzních pružin.Pokud potřebujete zkrutné pružiny nebo hledáte výměnu torzních pružin, je tu pouze jedna společnost, kterou můžete zavolat!

Torzní pružina03


Čas odeslání: 18. října 2022